Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hackneysoc/domains/hackneysociety.eu/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hackneysoc/domains/hackneysociety.eu/public_html/wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/hackneysoc/domains/hackneysociety.eu/public_html/wp-content/themes/ehs/functions.php on line 7
EHS | Over EHS

Ontstaan European Hackney Sociëty

Op donderdag 19 januari 2006 vond in De Meern de oprichtingsvergadering plaats van het nieuwe hackney stamboek dat geregistreerd staat als European Hackney Sociëty. De vernieuwende ideeën vonden bij het Nederlandse Hackney Stamboek te weinig bijval en deed de groep initiatiefnemers besluiten tot deze stap. Met name op het gebied van keuringen en hengstenselectie heeft de groep duidelijk andere opvattingen dan tot heden in Nederland algemeen goed was. Tevens krijgen hun stamboekbewijzen een luxe uitstraling, waarop veel extra informatie te vinden zal zijn.
Westcoast ShowtimeIn het toenmalige bestuur zaten Agnes Arends, John Chicken (Engeland), Bart Freriks, Willem de Heul, Werner Sweens en Peter Vughts. Rob d’ Achard van Enschut voerde die avond het woord en blikte terug naar het ontstaan van de Sociëty en vooruit naar de toekomst. Als eerste schetste d’ Achard de situatie van voorgaande jaren, waarbij er diverse voorstellen lagen, maar die verhuisden tijdens de toenmalige ledenvergadering van het Nederlandse Hackney stamboek  naar de prullenbak. Vervolgens stond een drietal bemiddelaars op bestaande uit wijlen Louw Veenstra, Jan Robaard en Jan Cees van der Endt in een poging de partijen weer bij elkaar te krijgen. Dat leek vruchten af te werpen, maar de poging strandde alsnog in een later stadium. Voor de toekomst houdt de Sociëty van hun kant de deur open, aldus d’ Achard.

Toekomst

Als eerste ging het toenmalige bestuur aan de slag gaan met het opstellen van een voorlopig reglement, waarbij het van belang is, dat dit niet strijdig was met het beleid van het Engelse moederstamboek. d’ Achard vertelde in dit verband, dat een vertegenwoordiging toen eind december afreisde naar Engeland om daar hun plannen voor te leggen. Na de eerste reserves, kreeg de groep uiteindelijk zelfs voorstellen aangereikt van het moederstamboek. Wel heeft Engeland moeite met enkele in Nederland wel geaccepteerde bloedlijnen. Deze gevallen zullen in een later stadium individueel bekeken gaan worden.

Met betrekking tot het lidmaatschap wordt er onderscheid gemaakt tussen actieve fokkers en liefhebbers die lid zijn, maar niet zelf fokken. ‘d Achard: “Op die manier kun je voorkomen, dat de groep die niet fokt wel het beleid bepaald. Daarom willen we een onderscheid tussen actieve en niet actieve leden maken.” Tevens worden nieuwe leden eerst kandidaat lid. Op die manier kunnen ‘lieden waar we niet wijzer van worden’ buiten de deur gehouden worden.

Met betrekking tot de hengstenselectie is er geen systeem van goed- en afkeuring. Door het geringe aantal veulens dat er per jaar geboren wordt, valt er geen vernieuwing te verwachten van het te kleine aantal kandidaat dekhengsten. Daarom staat voor de EHS de deur naar het buitenland open. “Bij een groot stamboek werkt een hengstenselectie wel, maar bij een aantal geboren veulens van 95 zoals in het afgelopen jaren, is dit niet het geval.” Hengsten en merries zijn wat betreft de EHS gelijk. Het EHS ziet het als haar taak om adviezen en voorlichting aan de fokkers uit te brengen voor wat betreft de teeltkeuze. De hengsten zullen uitsluitend geshowd worden, waarbij de behaalde score ten alle tijden opvraagbaar zijn bij het society kantoor. Ook de exterieur- en verrichtingsgegevens van de voorouders zullen wanneer bekend opvraagbaar zijn. Hengsten tot zes jaar mogen aan de hand gepresenteerd worden, eenmaal ouder dan zes jaar, zijn ze verplicht zich in tuig te tonen. De betreffende hackney moet bij een willekeurig hackneystamboek staan ingeschreven, de rijder dient EHS lid te zijn.

Tijdens de keuringsdagen wordt er een nieuw keuringssysteem gebruikt , er zullen vier afzonderlijke juryleden zijn . Ten eerste komen alle hackney’s van de rubriek binnen de ring en worden opgesteld en worden door alle juryleden afzonderlijk beoordeeld op exterieur. Daarna verlaten de hackney’s de ring om 1 voor 1 terug te komen, waar zij hun beweging tonen. Ook hier worden ze door alle juryleden afzonderlijk gepunt. Op de scorelijsten worden de hoogste en laagste punten geschrapt, waarna de twee overblijvende cijfers gemiddeld worden en het eindcijfer/ plaatsing bepalen.

Bij de presentatie in tuig zal de outfit er anders uit gaan zien dan tot heden te doen gebruikelijk was. “Hackney’s noemen we de ballerina’s van de showring, maar waarom zitten de rijders er dan in een begrafenis pak achter….?”

De contributie is voorlopig vastgesteld op € 125,– per jaar. De leden kunnen hiervoor een foto jaarboek verwachten, lidmaatschap Hackney Horse Society, deelname aan de jaarlijkse snertrit, een kampioens – feestavond en keuringsdagen. Het society kantoor regelt de registratie van de veulens en onderhoud het contact voor de leden met het Engelse moeder stamboek.